Výsledky súťaže v Tesároch 18.6.2016


umiestnenie