Výbor DHZ

Predseda: Miroslav Neuman
miro
Peter Jokl
peter
† 3.3.2016
Podpredseda veliteľ: Erik Rusňák
erik

 

Tajomník: Slávka Neumanová

Šofér,  strojník: Gabaj Miroslav, Miroslav Neuman, Ján Višňovský

Strojník: Peter Jokl ml., Július Grznár

Preventivár,  skladník: Jaroslav Merka

Referent mládeže: Marek Jánoš, Katarína Jánošová

Pokladník: Ivan Herda

Kronikár,  kultúrny referent: Marek Jánoš

Revízor: Miroslav Gabaj, Július Grznár