O nás

Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmice bol obnovený v roku 2004 kedy sme začínali v podstate od nuly. Začali sme s hasičským športom, kde sme získali postupne potrebnú prax. Na prvé vybavenie sa členovia skladali z vlastných zdrojov. Tie sme získavali rôznymi brigádami, ktorých sa zúčastňujeme aj dnes.

zobraziť viac >>


 

História

Pripravujeme

zobraziť viac >>


 

Výbor DHZ

Predseda: Miroslav Neuman
miro

Podpredseda Veliteľ: Peter Jokel
peter

Zastupujúci veliteľ: Erik Rusňák
erik

 

zobraziť viac >>


 

Aktuálny zoznam členov DHZ Kuzmice

  • Smatana Jozef
  • Višňovský Ján
  • Grman Marián
  • Joklová Monika
  • Jokl Peter st.

 

zobraziť viac >>


 

Naša technika

LIAZ Karosa 101 CAS25  s komplet výbavou auto

 

zobraziť viac >>


 

Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 

Predslov
Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, sú vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

zobraziť viac >>